Chemia profesjonalna, środki czystości i higieny Bielsko-Biała

Jasienica koło Bielska-Białej

  570 074 774

 

 

Wyszukaj produkt:

Informacje ogólne

 

Firma GASTRO-HIGIENA Aleksander Macedoński w pełni respektuje prawo jej Klientów do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych.

Firma GASTRO-HIGIENA Aleksander Macedoński  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności  jednak z uwzględnieniem podstawowej zasady stanowiącej, że  nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych naszych Klientów.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Klientów jest GASTRO-HIGIENA Aleksander Macedoński, 43-385 Jasienica 1444, NIP: 547-123-03-86.

 

Kontakt:

 

Adres e-mail: biuro@gastro-higiena.pl, a.macedonski@op.pl
Adres pocztowy: GASTRO-HIGIENA Aleksander Macedoński, 43-385 Jasienica 1444.

 

Źródło pozyskania danych osobowych

 

Dane osobowe Klientów pozostające w naszej bazie, otrzymaliśmy od tychże Klientów podczas zapytań ofertowych, zapytań o produkty i podczas zamawiania towarów.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych Klientów

 

Dane osobowe Klientów przetwarzamy dla celów sprzedażowych, podatkowych i rachunkowych oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy GASTRO-HIGIENA, w tym dla celów:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.  

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

 

Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

Z uprawnień tych można skorzystać:

Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Udostępnianie danych osobowych

 

Dane osobowe Klientów udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, w tym
w szczególności:

Dane Klientów mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe przechowujemy do czasu prowadzenia z Klientami współpracy, do czasu wniesienia sprzeciwu, jednak zawsze do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, a także statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Dbałość o przetwarzanie danych

 

W sposób permanentny weryfikujemy i aktualizujemy dokumentację, w celu wykazania spełnienia wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności oraz w trosce o interesy osób, których dane dotyczą.

 

Upoważnienia

 

Zapewniamy, że każda osoba działająca z upoważnienia firmy GASTRO-HIGIENA Aleksander Macedoński i mająca dostęp do danych osobowych Klientów, przetwarza je wyłącznie z powodu prawnie uzasadnionego interesu firmy GASTRO-HIGIENA, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

 

 


 

Polityka cookies

 Czym są pliki cookies?
 
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Cookies to małe pliki, które serwer internetowy zapisuje na komputerze, gdy strona jest odwiedzana przez użytkownika.
 
Do czego służą te pliki?
 

 
Cele w jakich wykorzystujemy cookies
 

 
Jakich plików cookies używamy?
 

 
Stosowane przez nas cookies są bezpieczne i w żaden sposób nie szkodzą użytkownikowi, nie przechowują danych osobowych oraz innych poufnych informacji.
 
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies